Lịch sử

2014 ~ Hiện tại

Sparkling Beauty

Tái Định Nghĩa Câu Chuyện Thương Hiệu
'Sparkling Beauty'

2010 ~ 2013

Be Waterful

Cải tiến Dòng sản phẩm dưỡng ẩm thông
qua Chiến dịch "Be Waterful" của thương hiệu.

2007 ~ 2009

Make up Stand

Ra Mắt Dòng Sản Phẩm Trang Điểm Cao Cấp dành cho Phụ Nữ Châu Á

2002 ~ 2006

Beauty of Asia

Năm 2002, Mở rộng thị trường tại Trung Quốc
và Hongkong và phát triển trên toàn châu Á.

1994 ~ 2000

Everyday New Face

Truyền tải thông điệp về sự vui tươi,
sống động thông qua chiến dịch " Everyday New Face"


로딩중