How-to

Hãy trang điểm để giúp bạn nổi bật hơn!

Bạn phải trang điểm trong suốt mùa hè oi bức, nhưng nó khiến bạn cảm thấy bết dính trên gương mặt

Laneige sẽ giúp bạn có một lớp trang điểm trong suốt và tự nhiên
Nếu bạn muốn có một lớp trang điểm mỏng nhẹ, trong suốt, cùng xem HIWI video nhé!


로딩중