• facebook
  • twitter
  • pinterest

magazine categoryวัฒนธรรม

magazine monthy08.2018

  • facebook
  • twitter
  • pinterest

#LaneigePICK, หลีกหนีความวุ่นวาย ด้วยการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์

หลีกหนีความวุ่นวาย และแดดซัมเมอร์ ด้วยการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์กันเถอะ

#LANEIGE #LaneigePICK

สถานที่พักผ่อนยามซัมเมอร์ ไม่ใช่แค่ทะเลหรอกนะ

1. Buk-Seoul Museum of Art,
วาดรูป หรือเล่นกับศิลปิน Jackson Hong

2. AmorepacificMuseum of Art,
เข้าใจหลักการของ DECISION FOREST

3. D Museum,
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ของการพยากรณ์อากาศ

4. ชื่นชมประวัติศาสตร์ของการออกแบบ นับ 100 ปี ของ German Werkbund ตั้งแต่ปี1907–2007

ดูงานเขียนอื่น

แสดงรายการ