• facebook
  • twitter
  • pinterest

magazine categoryเทรนด์

magazine monthy08.2018

  • facebook
  • twitter
  • pinterest

#LaneigePICK, ค้างคืนที่โรงแรมสุดชิค ใจกลางเมือง

ผ่อนคลายความเครียด ด้วยการพักผ่อนในโรงแรมบรรยากาศสุดชิคใจกลางเมือง

#LANEIGE #LaneigePICK

พักผ่อนในโรงแรมสุดชิคใจกลางเมือง ก็ได้บรรยากาศแบบซัมเมอร์สุดๆ!
-
1. โรงแรมที่ให้บรรยากาศแบบยุโรป กลางเมืองคังนัม ที่
Le MeridienSeoul @lemeridienseoul

2. โรงแรมที่แบบผสานความเป็นธรรมชาติ และความทันสมัยเข้าด้วยกัน ที่
Vista WalkerhillSeoul @vista_walkerhill

3. ชื่นชมสถานประติมากรรมร่วมสมัย ที่คนชอบถ่ายรูปต้องห้ามพลาด ที่
Four points by Sheraton Gangnam @fourpointsgangnam

ดูงานเขียนอื่น

แสดงรายการ