Story

라네즈 스토리 비쥬얼 이미지
라네즈 스토리 비쥬얼 이미지
Sparkle My Way
เผยตัวตนที่แท้จริง
และมั่นใจในสิ่งที่เป็นในทุกๆวัน

ภาพยนตร์ของแบรนด์

แนวคิด

"ความงามอันเจิดจรัส"

ไม่ได้ถูกจำกัดแค่เพียงภาพลักษณ์ภายนอก แต่คือ “เอกลักษณ์”
ของแต่ละคนที่หลอมรวม “ตัวตน” ไว้ด้วยกัน กว่าที่ใครคนหนึ่งจะค้นพบสิ่งที่ “ชอบ” และ
“ใช่” ต้องผ่านเรื่องราวหลากหลาย

แต่นั่นก็เปรียบเสมือนเส้นทางแห่งการเจียระไน “ตัวตน”
ให้เปล่งประกายชัดเจน เป็นเส้นทางที่เจิดจรัสงดงาม

Sparkle My Way
เผยเผยตัวตนที่แท้จริง และมั่นใจในสิ่งที่เป็นในทุกๆวัน!

  • 라네즈 스토리 컨셉이미지 02
    라네즈 스토리 컨셉이미지 02
  • 라네즈 스토리 컨셉이미지 01
    라네즈 스토리 컨셉이미지 01
 

로딩중