galley categoryQuảng Cáo TV

galley monthy 2016

[LANEIGE] 2016 New BB Cushion Whitening_TVC_30sec

Song Hye Kyo nắm giữ bí mật gì để sở hữu vẻ đẹp tỏa sáng hoàn hảo?
Đó chính là LANEIGE BB Cushion mới! Vượt qua mọi giới hạn của cushion, phiên bản mới nhất với công nghệ Coat ™ Sparkling và màng nước bắt sáng sẽ giúp bạn chạm đến vẻ đẹp mong muốn.


로딩중