Trung tâm Khách hàng

Cấp bậc thành viên

- đăng ký nhưng chưa mua hàng
- dưới 10 triệu tương đương dưới 500 điểm
- từ 10 triệu đến 30 triệu tương đương từ 500 điểm đến dưới 1.500 điểm
- từ 30 triệu trở lên tương đương 1.500 điểm trở lên

Điểm

Điểm tích lũy

- Điểm mua hàng: 20.000 VNĐ = 1 điểm
- Điểm thưởng: 40.000 VNĐ = 1 điểm (chỉ áp dụng khi khách hàng mua hàng tại www.laneige.com/vn/vi

Hạn sử dụng điểm

- Duy trì hạng: trong vòng 12 tháng kể từ ngày trở thành thành viên
- Hết hạn đổi điểm: điểm tích lũy còn lại nếu bạn chưa đổi thành sản phẩm trong vòng 12 tháng sẽ tự động mất đi
- Trường hợp sức mua trên 30 triệu trong vòng 12 tháng thì điểm sẽ được duy trì thêm 12 tháng tiếp theo

Mức điểm đổi sản phẩm

- Mức điểm đổi tối thiểu: 250 điểm
- Thời gian đổi: bất kỳ thời gian mở cửa tại cửa hàng hoặc được xác nhận kèm theo đơn hàng mua tại www.laneige.com/vn/vi
- Sản phẩm đổi: theo danh mục sản phẩm được liêt kê chi tiết tại

- Mỗi thành viên chỉ sở hữu và tích lũy điểm trên một mã số thẻ duy nhất
- Điểm tích lũy chỉ có giá trị tích lũy điểm và đổi điểm trong lãnh thổ Việt Nam
- Điểm tích lũy không được trao đổi và chuyển nhượng cho bất kỳ cá nhân nào khác
- Điểm tích lũy có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày tham gia trở thành thành viên
- Cơ cấu và chương trình tích lũy điểm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước
- Laneige không chịu trách nhiệm giải quyết các quyền lợi của khách hàng nếu thông tin đăng ký do khách hàng cung cấp không đầy đủ và chính xác
- o Nếu bạn có bất kỳ thay đổi thông tin các nhận hoặc câu hỏi về chương trình thành viên của chúng tôi, hãy vui lòng liên hệ hoặc viết thư và gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ:
    > Email: laneige@vn.amorepacific.com
    > Facebook: https://www.facebook.com/vnlaneige
    > Website: www.laneige.com/vn/vi
    > Hotline: 0913 799 000


로딩중