• best
  • cosmo
  • 2014-beautyaward-gold
  • 夜间修护睡眠面膜 제품사진(spccial-care-water-sleepping-mask-01)
  • 夜间修护睡眠面膜 제품사진(spccial-care-water-sleepping-mask-002)
  • 夜间修护睡眠面膜 제품사진(spccial-care-water-sleepping-mask-003)
夜间修护睡眠面膜
Water Sleeping Mask

夜间补水,密集修护。
清晨唤醒水活光采,肌肤更加水润,透亮,活力。
*兰芝品牌内部

净重
70ml
价格
¥ 195

详细信息


로딩중